Gate Blocker
ゲート・ブロッカー
GateBlocker.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 100/2000
Mã số 08102334
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Vô hiệu hiệu ứng Bài Phép Môi trường của đối phương. Đối phương không thể đặt counters lên bài trên sân. Đối phương không thể chọn mục tiêu quái thú bạn điều khiển khác cho hiệu ứng bài.
English Description
Negate the effects of your opponent's Field Spell Cards. Your opponent cannot place counters on cards on the field. Your opponent cannot target other monsters you control for card effects.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.