FANDOM


Garum the Storm Vassal
(ふう)(てい)()(しん)ガルーム
GarumtheStormVassal-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ふう
てい
しんガルーム
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
てい
しん
ガルーム
 Tên Nhật (rōmaji) Fūteikashin Garūmu
 Tên Nhật (Dịch) Garum the Vassal of the Wind Monarch
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 22382087
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.