Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Garoth, Lightsworn Warrior
ライトロード・ウォリアー ガロス
GarothLightswornWarrior.jpg
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1850/1300
Mã số 59019082
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi lần có bài được đưa từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài bởi hiệu ứng của quái "Lightsworn" bạn điều khiển, trừ "Garoth, Lightsworn Warrior": Đưa 2 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài, sau đó rút 1 lá bài ứng với mỗi quái "Lightsworn" được đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng này.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa


Advertisement