FANDOM


Garoth, Lightsworn Warrior
ライトロード・ウォリアー ガロス
GarothLightswornWarrior
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1850/1300
Mã số 59019082
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi lần có bài được đưa từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài bởi hiệu ứng của quái "Lightsworn" bạn điều khiển, trừ "Garoth, Lightsworn Warrior": Đưa 2 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài, sau đó rút 1 lá bài ứng với mỗi quái "Lightsworn" được đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.