FANDOM


Garbage Collector
ガベージコレクター
GarbageCollector-SDPL-EN-C-1E
 Tên Việt Máy Thu Dọn Rác
 Tên Nhật ガベージコレクター
 Tên Nhật (rōmaji) Gabēji Korekutā
 Tên Hàn 가비지컬렉터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 1900
 Mã số 11801343
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.