Gandora the Dragon of Destruction
()(かい)(りゅう)ガンドラ
GandoratheDragonofDestruction-MIL1-EN-C-1E.png
 Tên Việt Rồng Hủy Diệt Gandora
 Tên Nhật (Kana)
かい
りゅうガンドラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
りゅう
ガンドラ
 Tên Nhật (rōmaji) Hakairyū Gandora
 Tên Hàn 파괴룡 간드라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 64681432
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.