FANDOM


"Gandora" (ガンドラ, Gandora) là một archetype các quái thú ÁM Loại-Dragon Cấp 8 sao với 0 ATKDEF được dùng bởi Yugi Muto, bao gồm cả bản gốc "Gandora the Dragon of Destruction" và các phiên bản khác.

Thành viến đã tồn tại kể từ những lá bài khuyến mãi Valuable Book 8, nhưng không nhận được hỗ trợ gì cho đến khi có bài khuyến mãi V Jump Tháng Hai 2017.

Lối chơi=

So far, all "Gandora" monsters have a nuking effect followed by an ATK gain, and the downside of halving the player's own LP.

Since the nuking effect of "Gandora Giga Rays the Dragon of Destruction" becomes more potent the more unique "Gandora" monsters in the Graveyard, using cards like "Foolish Burial" or "Trade-In" helps with consistency and power simultaneously.

Note that even if cards like "Macro Cosmos" help you to increase the ATK of "Gandora Giga Rays", they aren't recommended because they also prevent you from Special Summoning it.

Những lá bài Kiến nghị

Bộ bài
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.