FANDOM


Gale Lizard
(ばく)(ふう)トカゲ
GaleLizard-BP03-EN-C-1E
 Tên Việt Phong Sùng
 Tên Nhật (Kana)
ばく
ふうトカゲ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばく
ふう
トカゲ
 Tên Nhật (rōmaji) Bakufū Tokage
 Tên Nhật (Dịch) Blast Wave Lizard
 Tên Hàn 폭풍 도마뱀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 700
 Mã số 77491079
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.