FANDOM


Galaxy Zero
銀河零式(ギャラクシー・ゼロ)
GalaxyZero-ZTIN-EN-SR-1E
 Tên Việt Linh Cực Ngân Hà
 Tên Nhật (Kana)
銀河零式
ギャラクシー・ゼロ
 Tên Nhật (Chuẩn) 銀河零式
ギャラクシー・ゼロ
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushī Zero
 Tên Hàn 갤럭시 제로
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 97617181
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.