FANDOM


Galaxy Wizard
銀河の魔導師(ギャラクシー・ウィザード)
GalaxyWizard-ZTIN-EN-UR-1E
 Tên Việt Thuật Sĩ Ngân Hà
 Tên Nhật (Kana)
銀河の魔導師
ギャラクシー・ウィザード
 Tên Nhật (Chuẩn) 銀河の魔導師
ギャラクシー・ウィザード
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushī Wizādo
 Tên Hàn 갤럭시 위저드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 98555327
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.