Galaxy Tyranno
銀河暴竜(ギャラクシー・ティラノ)
GalaxyTyranno-MP15-EN-R-1E.png
 Tên Việt Bạo Long Ngân Hà
 Tên Nhật (Kana)
銀河暴竜
ギャラクシー・ティラノ
 Tên Nhật (Chuẩn) 銀河暴竜
ギャラクシー・ティラノ
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushī Tirano
 Tên Hàn 갤럭시 티라노
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 0
 Mã số 24658418
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.