Galaxy Stealth Dragon
  • Nhật: 銀河影竜
  • Kana: ギャラクシー・ステルス・ドラゴン
  • Romaji: Gyarakushī Suterusu Doragon
  • Việt: Ngân Hà Ẩn Long
Hệ

ÁM

Hạng sao

4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

Bạn có thể loại 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại-Rồng từ tay của bạn.
CÔNG / 2000   THỦ / 1600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Galaxy Stealth Dragon You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 Dragon-Type monster from your hand.
Nhật

ドラゴン族レベル4モンスター×2

このカードのエクシーズ素材1つを取り除いて発動する事ができる。自分の手札からドラゴン族モンスター1体を特殊召喚する。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.