FANDOM


Galaxy Stealth Dragon
銀河影竜(ギャラクシー・ステルス・ドラゴン)
GalaxyStealthDragon-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Việt Ngân Hà Ẩn Long
 Tên Nhật (Kana)
銀河影竜
ギャラクシー・ステルス・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 銀河影竜
ギャラクシー・ステルス・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushī Suterusu Doragon
 Tên Hàn 갤럭시 스텔스 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1600
 Mã số 54358015
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.