FANDOM


Galaxy Serpent
ギャラクシーサーペント
GalaxySerpent-YS17-EN-C-1E
 Tên Việt Hải Quái Ngân Hà
 Tên Nhật ギャラクシーサーペント
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushī Sāpento
 Tên Hàn 갤럭시 서펜트
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Dragon / Tuner / Normal
 CÔNG / THỦ 1000 / 0
 Mã số 11066358
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.