FANDOM


Galaxy Satellite Dragon
銀河衛竜(ギャラクシー・サテライト・ドラゴン)
GalaxySatelliteDragon-CHIM-JP-OP
 Tên Việt Ngân Hà Vệ Tinh Long
 Tên Nhật (Kana)
銀河衛竜
ギャラクシー・サテライト・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 銀河衛竜
ギャラクシー・サテライト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushī Sateraito Doragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2000 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.