FANDOM


Galaxy Expedition
銀河遠征(ギャラクシー・エクスペディション)
GalaxyExpedition-OP09-EN-SR-UE
 Tên Việt Chinh Phạt Ngân Hà
 Tên Nhật (Kana)
銀河遠征
ギャラクシー・エクスペディション
 Tên Nhật (Chuẩn) 銀河遠征
ギャラクシー・エクスペディション
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushī Ekusupedishon
 Tên Hàn 갤럭시 익스페디션
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 60222582
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.