FANDOM


Galaxy Dragun
  • Nhật: ギャラクシー・ドラグーン
  • Romaji: Gyarakushī Doragūn
  • Việt: Ngân Long
Khác:
Galaxy Dragoon
Hệ

QUANG

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

2000 / 1200

Khi Galaxy-Eyes Photon Dragon ở trên sân của đối thủ, quái thú này tăng 1000 CÔNG. Khi tấn công, Galaxy-Eyes Photon Dragon, hiệu ứng của nó bị phủ nhận.


Nguồn Viz Media: Khi Galaxy-Eyes Photon Dragon ở trên sân của đối thủ, quái thú này tăng 1000 CÔNG. Khi nó tấn công, Galaxy-Eyes Photon Dragon, hiệu ứng của lá bài đó bị phủ nhận.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Galaxy Dragun When Galaxy-Eyes Photon Dragon is on your opponent's field, this monster gains 1000 ATK. When attacking Galaxy-Eyes Photon Dragon, its effect is negated.
Nhật 相手の場に銀河眼の光子竜がいるときこのモンスターの攻撃力は1000アップする
銀河眼の光子竜に攻撃するときその効果を無効にする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.