FANDOM


Galaxy Dragon
ギャラクシー・ドラグーン
GalaxyDragon-OP02-EN-C-UE
 Tên Việt Ngân Long
 Tên Nhật ギャラクシー・ドラグーン
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushī Doragūn
 Tên Nhật (Dịch) Galaxy Dragoon
 Tên Hàn 갤럭시 드라군
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1200
 Mã số 09024367
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.