FANDOM


Galaxy Brave
銀河剣聖(ギャラクシー・ブレイバー)
GalaxyBrave-SOFU-EN-C-1E
 Tên Việt Hùng Binh Ngân Hà
 Tên Nhật (Kana)
銀河剣聖
ギャラクシー・ブレイバー
 Tên Nhật (Chuẩn) 銀河剣聖
ギャラクシー・ブレイバー
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushī Bureibā
 Tên Nhật (Dịch) Galaxy Braver
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 55168550
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.