FANDOM


Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
ギャラクシーアイズ FA(フルアーマー)・フォトン・ドラゴン
GalaxyEyesFullArmorPhotonDragon-MP16-EN-SR-1E
 Tên Việt Ngân-Nhãn Toàn Giáp Quang Tử Long
 Tên Nhật (Kana) ギャラクシーアイズ
FA
フルアーマー・フォトン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) ギャラクシーアイズ FA
フルアーマー
・フォトン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushīaizu Furu Āmā Foton Doragon
 Tên Hàn 갤럭시아이즈 FA(풀아머) 포톤 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 3500
 Mã số 39030163
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.