FANDOM


Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
銀河眼の光波刃竜(ギャラクシーアイズ・サイファー・ブレード・ドラゴン)
GalaxyEyesCipherBladeDragon-JUMP-NA-UR-LE
 Tên Việt Ngân Nhãn Mã Kiếm Long
 Tên Nhật (Kana)
銀河眼の光波刃竜
ギャラクシーアイズ・サイファー・ブレード・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 銀河眼の光波刃竜
ギャラクシーアイズ・サイファー・ブレード・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushīaizu Saifā Burēdo Doragon
 Tên Hàn 갤럭시아이즈 사이퍼 블레이드 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 2800
 Mã số 02530830
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.