FANDOM


"Galaxy" là một Nguyên mẫu của những lá bài được sử dụng bởi Kite Tenjo,Nelson Andrews, EviluderMizar trong Yu-Gi-Oh! ZEXAL. những Quái thú này thường rất mạnh mẽ, khi những Bài PhépBài Bẫy thường có chức năng hỗ trợ hoặc có sức mạnh tổng hợp liên quan đến nguyên mẫu "Photon". Nguyên mẫu được hướng về phía triệu hồi "Galaxy-Eyes" Quái thú Xyz nhanh nhất có thể.

Play Style

Một bộ "Glaxy" tập trung triệu hồi những quái thú 8 sao cho việc triệu hồi Xyz. Bằng cách sử dụng "Accellight" để Triệu hồi Đặc biệt một "Galaxy Wizard", bạn có thể chuyển nó thành 8 sao, và sử dụng "Galaxy Expedition" để đem ra "Galaxy-Eyes Photon Dragon", bạn có thể lập tức đem ra một Quái thú Xyz Hạng 8. Bạn có thể sử dụng sau "Galaxy Zero" để hồi sinh một quái thú 8 sao, Triệu hồi thường "Galaxy Knight", bạn hồi sinh "GEPD" để bảo vệ cho "Neo Galaxy-Eyes", "Tachyon Dragon" và "Prime Photon Dragon". Có thể tìm kiếm "Galaxy Wizard" của những Phép quan trọng và những quái thú trong bộ bài, nhưng nó sử dụng hiệu ứng để rời khỏi điểm gốc của bạn. Vì vậy, nó được để nghị sử dụng "Photon Thrasher" để duy trì trên sân, "Thrasher" có thể được sử dụng hơn nữa, Triệu hồi Đặc biệt "Thrasher" để triệu hồi "Galaxy Knight" mặc dù bị hi sinh trong lượt. Bạn cũng có thể sử dụng "Kuriphoton" để né OTKs, và làm nó quay về tay của bạn bằng cách loại bỏ một "GEPD" mà bạn muốn để hồi sinh từ Mộ.

The inclusion of "Galaxy Soldier" combined with "Galaxy Expedition" also gives a player the chance to incorporate some capable Rank 5 monsters, such as "Tiras, Keeper of Genesis", and "Constellar Pleiades".

An excellent combo is to discard a "Galaxy-Eyes" with "Galaxy Soldier" to Special Summon the latter, then use "Soldier's" searching effect to add a "Galaxy Knight" to the hand. "Galaxy Knight" can then be Normal Summon and revive the "Galaxy-Eyes" in the Graveyard, to bring out a Rank 8 monster.

Các lá bài Kiến nghị

Điểm yếu

Because this Deck is focused on multiple large Special Summons for high damage, your opponent may slow you down with "Torrential Tribute" or "Solemn Warning". It's a good idea to run "Starlight Road" and extra Spell/Trap removal.

This Deck is also heavily dependent on the Graveyard, so "Dimensional Fissure" and "Macro Cosmos" will prevent many of the Xyz combos.

Because the Deck will most likely be running many high-Level monsters, dead draws can be very frequent if your field or hand is not set up at the time to allow for their Summoning - this can happen quite easily if your field was cleared from an attack or card effect and you no longer have the resources to pull off the combos you rely on.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.