FANDOM


Gaia the Magical Knight
()(どう)()()ガイア
GaiatheMagicalKnight-ROTD-JP-OP
 Tên Việt Gaia Kỵ Sĩ Ma Thuật
 Tên Nhật (Kana)
どう
しガイア
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
ガイア
 Tên Nhật (rōmaji) Madōkishi Gaia
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2100
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.