FANDOM


Gaia The Fierce Knight
(あん)(こく)()()ガイア
GaiaTheFierceKnight-MIL1-EN-R-1E
 Tên Việt Gaia Kỵ Sĩ Hắc Ám
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
しガイア
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
ガイア
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku Kishi Gaia
 Tên Nhật (Dịch) Gaia the Dark Knight
 Tên Hàn 암흑 기사 가이아
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 2300 / 2100
 Mã số 06368038
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.