FANDOM


Gaia Dragon, the Thunder Charger
(じん)(らい)()()ガイアドラグーン
GaiaDragontheThunderCharger-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt Gaia Phi Long, Chiến Kỵ Sấm Sét
 Tên Nhật (Kana)
じん
らいの
しガイアドラグーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
らい
の騎
ガイアドラグーン
 Tên Nhật (rōmaji) Jinrai no Kishi Gaia Doragūn
 Tên Nhật (Dịch) Gaia Dragoon, the Thunderclap Knight
 Tên Hàn 신뢰의 기사 가이아 드라군
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 91949988
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.