FANDOM


Gagagashield
ガガガシールド
Gagagashield-SR08-EN-C-1E
 Tên Việt Lá Chắn Thiên Đỉnh
 Tên Nhật ガガガシールド
 Tên Nhật (rōmaji) Gagagashīrudo
 Tên Hàn 가가가 실드
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 18446701
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.