Gagagaga Magician
ガガガガマジシャン
GagagagaMagician-DP23-JP-OP.png
 Tên Việt Pháp Sư Thiên Đỉnh Điện
 Tên Nhật ガガガガマジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Gagagaga Majishan
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.