FANDOM


Gagaga Mancer
ガガガマンサー
GagagaMancer-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Việt Vũ Công Thiên Đỉnh
 Tên Nhật ガガガマンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Gagaga Mansā
 Tên Hàn 가가가 맨서
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 28884172
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.