FANDOM


Gagaga Head
ガガガヘッド
GagagaHead-YZ09-EN-UR-LE
 Tên Việt Chỉ Huy Thiên Đỉnh
 Tên Nhật ガガガヘッド
 Tên Nhật (rōmaji) Gagaga Heddo
 Tên Hàn 가가가 헤드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 2000
 Mã số 67120578
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.