FANDOM


Gagaga Girl
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

3 ★★★

CÔNG / THỦ

1000 / 800

Khi "Gagaga Magician" ngửa mặt trên sân của bạn, Cấp của lá này trở thành Cấp của quái thú đó. Khi lá này được dùng làm Nguyên liệu Bứt phá: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; CÔNG của nó trở thành 0.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Gagaga Girl When Gagaga Magician is on your field, this card's level becomes the same as that card's. When Xyz Summoned, set the ATK of one enemy monster to 0.
Nhật 自分場上の「ガガガマジシャン」と 同じレベルになる
エクシーズ召喚に成功したとき 相手場のモンスターの攻撃力を0にする

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.