FANDOM


Gagaga Girl
ガガガガール
GagagaGirl-YS13-EN-C-1E
 Tên Việt Ái Nữ Thiên Đỉnh
 Tên Nhật ガガガガール
 Tên Nhật (rōmaji) Gagaga Gāru
 Tên Hàn 가가가 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 800
 Mã số 03606728
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.