FANDOM


Gadget Soldier
ガジェット・ソルジャー
GadgetSoldier-LON-EN-C-UE
Loại bài Quái thú Thường
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine
ATK/DEF 1800/2000
Mã số 86281779
Mô tả Tiểu sử
Một chiến binh nửa máy móc sinh ra để chiến đấu.
English Description
A rust-free machine warrior born to battle.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.