FANDOM


Gachi Gachi Gantetsu
ガチガチガンテツ
Gachi-Gachi-Gantetsu
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 2 Rank StarRank Star
Chủng Rock/Xyz/Effect
ATK/DEF 500/1800
Mã số 10002346
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 2
Khi lá bài mặt-ngửa này sắp bị phá hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để thay cho. Những quái thú mặt-ngửa mà bạn điều khiển sẽ được tăng 200 ATKDEF bởi mỗi Nguyên liệu Xyz đã tách khỏi lá bài này.
English Description
2 Level 2 monsters
If this face-up card would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. Face-up monsters you control gain 200 ATK and DEF for each Xyz Material attached to this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.