GO-D/D/D Zero King Zero God Reiji
GO(ゴー)(ディー)(ディー)(ディー)(しん)(れい)(おう)ゼロゴッド・レイジ
 Tên Việt Bộ Biệt Giới Quỷ - Độ Không Thánh Vương Reiji
 Tên Nhật (Kana)
GO
ゴー-
ディー
ディー
ディー
しん
れい
おうゼロゴッド・レイジ
 Tên Nhật (Chuẩn) GO
ゴー
-D
ディー
ディー
ディー
しん
れい
おう
ゼロゴッド・レイジ
 Tên Nhật (rōmaji) Gō-Dīdīdī Shinrei'ō Zero Goddo Reiji
 Tên Nhật (Dịch) Go-DDD Divine Zero King, Zero God Reiji
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 0
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 40227329
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.