FANDOM


Gắn

OverlayRegen-REDU-EN-C-1E
Ví dụ về một lá bài được Gắn làm Nguyên liệu Xyz

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(かさ)ねする

Nhật (furigana)

かさねする

Nhật (kanji)

重ねする

Rōmaji

Kasanesuru

Bản dịch tiếng Nhật

Stack under

Tiếng Anh

attach

Để gắn ((かさ)ねする Kasanesuru) là đặt Nguyên liệu Xyz nằm bên dưới Quái thú Xyz. Quái thú đã gắn vào không còn được xem là ở trên sân, vì thế hiệu ứng như "Ceasefire" hay "Compulsory Evacuation Device" không ảnh hướng đến chúng. Ngoài ra, chúng không thể dùng Hi sinh cho Triệu hồi Hi sinh hay dùng làm nguyên liêu cho Triệu hồi Dung hợp hay Triệu hồi Đồng bộ. Do Tokens chỉ có thể tồn tại trên sân, nên chúng không thể gắn vào Quái thú Xyz.

Hầu hết hiệu ứng của Quái thú Xyz được kích hoạt bằng cách tách (các)nguyên liệu gắn trong chúng. Quái thú có thể được gắn-lại vào Quái thú Xyz sau khi nó đã được tách ra dù chỉ là với hiệu ứng trong anime của "Number 19: Freezadon". Ngoài ra, quái thú cũng có thể được gắn vào Quái thú Xyz bằng nhiều cách khác ngoài việc Triệu hồi Xyz, như là với "Overlay Regen". Bài Bẫy, bên cạnh Quái thú Bẫy, cũng có thể được gắn vào, như là với "Xyz Reborn".


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.