FANDOM


Future Visions
フューチャー・ヴィジョン
FutureVisions-ANPR-EN-SR-1E
 Tên Nhật フューチャー・ヴィジョン
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūchā Vijon
 Tên Nhật (Dịch) Future Vision
 Tên Hàn 퓨처 비전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 87902575
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]