FANDOM


Future Drive
フューチャー・ドライブ
FutureDrive-DP23-JP-OP
 Tên Việt Định Hướng Tương Lai
 Tên Nhật フューチャー・ドライブ
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūchā Doraibu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.