FANDOM


Fusion Reserve
融合準備(フュージョン・リザーブ)
FusionReserve-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Dung Hợp Phòng Hờ
 Tên Nhật (Kana)
融合準備
フュージョン・リザーブ
 Tên Nhật (Chuẩn) 融合準備
フュージョン・リザーブ
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūjon Rizābu
 Tên Hàn 융합 준비
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 66127916
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.