FANDOM


"Fusion Dragon" (フュージョン・ドラゴン, Fyūjon Doragon) là một nhóm bài của các quái thú Dung hợp chủng Rồng hệ ÁM được sử dụng bởi Yuri trong Yu-Gi-Oh! ARC-V. Nó là một nhóm bài phụ của nhóm bài "Fusion".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.