FANDOM


Fusion Conscription
(ゆう)(ごう)(ちょう)(へい)
FusionConscription-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Thi Lệnh Dung Hợp
 Tên Nhật (Kana)
ゆう
ごう
ちょう
へい
 Tên Nhật (Chuẩn)
ゆう
ごう
ちょう
へい
 Tên Nhật (rōmaji) Yūgō Chōhei
 Tên Hàn 융합 징병
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 17194258
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.