FANDOMFusion Birth
  • Nhật: フュージョン・バース
  • Romaji: Fyūjon Bāsu
  • Việt: Khai Sinh Dung Hợp
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Gửi 5 lá bài từ trên cùng Bộ bài của bạn vào Mộ. Nếu có các Nguyên liệu Dung hợp trong số chúng, bạn có thể Triệu hồi Dung hợp.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Fusion Birth Send the top 5 cards of your Deck to the Graveyard. Then, you can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Fusion Deck if its Fusion Material Monsters were among the cards you sent.
Nhật デッキの上からカードを5枚墓地送る。その中に融合素材モンスターがそろっていれば融合召喚する事ができる。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.