FANDOM


Fullmetalfoes Fusion
フルメタルフォーゼ・フュージョン
FullmetalfoesFusion-INOV-EN-SR-1E
 Tên Nhật フルメタルフォーゼ・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Furumetarufōze Fyūjon
 Tên Nhật (Dịch) Fulmetalphosis Fusion
 Tên Hàn 풀메탈포제 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 39564736
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.