FANDOM


Frost Blast of the Monarchs
(てい)(おう)(とう)()
FrostBlastoftheMonarchs-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
てい
おうの
とう
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
おう
の凍
とう
 Tên Nhật (rōmaji) Teiō no Tōki
 Tên Nhật (Dịch) Freezing Air of the Monarchs
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 99940363
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.