FANDOM


Frontline Observer
フロント・オブザーバー
FrontlineObserver-SECE-EN-R-1E
 Tên Việt Lính Trinh Sát Mặt Trận
 Tên Nhật フロント・オブザーバー
 Tên Nhật (rōmaji) Furonto Obuzābā
 Tên Nhật (Dịch) Front Observer
 Tên Hàn 프론트 옵저버
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Mã số 12451640
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.