FANDOM


Frightfur Wolf
デストーイ・シザー・ ウルフ
FrightfurWolf-NECH-EN-R-1E
 Tên Việt Đồ Chơi Tà Tính Sói Cắt Kéo
 Tên Nhật デストーイ・シザー・ ウルフ
 Tên Hàn 데스완구 시저 울프
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 11039171
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.