FANDOM


Frightfur Sheep
デストーイ・チェーン・シープ
FrightfurSheep-CROS-EN-SR-1E
 Tên Việt Đồ Chơi Tà Tính Lưỡi Xích Cừu
 Tên Nhật デストーイ・チェーン・シープ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutōi Chēn Shīpu
 Tên Nhật (Dịch) Death-Toy Chain Sheep
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 57477163
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.