Frightfur Bear
デストーイ・シザー・ベアー
FrightfurBear-NECH-EN-R-1E.png
 Tên Việt Đồ Chơi Tà Tính Gấu Cắt Kéo
 Tên Nhật デストーイ・シザー・ベアー
 Tên Hàn 데스완구 시저 베어
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1800
 Mã số 85545073
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.