FANDOM


Fraudir, Generaid of the Sword
(つるぎ)(ジェネレイド) フローディ
 Tên Việt Fraudir, Chủng Loài Cai Trị của Thánh Kiếm
 Tên Nhật (Kana)
つるぎの
ジェネレイド フローディ
 Tên Nhật (Chuẩn)
つるぎ
の王
ジェネレイド
フローディ
 Tên Nhật (rōmaji) Tsurugi no Jenereido, Furōdi
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.