FANDOM


Fragile Double-Edged Sword
(もろ)()(つるぎ)
 Tên Việt Mảnh Kiếm Hai Lưỡi
 Tên Nhật (Kana)
もろ
はの
つるぎ
 Tên Nhật (Chuẩn)
もろ
の剣
つるぎ
 Tên Nhật (rōmaji) Moroha no Tsurugi
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.