FANDOM


Foucault's Cannon
フーコーの()(ほう)(せき)
FoucaultsCannon-DUEA-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana) フーコーの
ほう
せき
 Tên Nhật (Chuẩn) フーコーの魔
ほう
せき
 Tên Hàn 후코의 마포석
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Spellcaster / Pendulum
 CÔNG / THỦ 2200 / 1200
 Mã số 43785278
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.