FANDOM


Fortune Lady Wind
フォーチュンレディ・ウインディー
FortuneLadyWind-SOVR-EN-R-1E
 Tên Nhật フォーチュンレディ・ウインディー
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Redi Windī
 Tên Nhật (Dịch) Fortune Lady Windy
 Tên Hàn 포츈 레이디 윈디
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 82693917
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác